Färdtjänsten i Stockholm

Färdtjänsten i Stockholms webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Färdtjänsten i Stockholm
Funka har granskat Färdtjänstens webbplats ur tekniskt tillgänglighetsperspektiv.

Kort om Färdtjänsten i Stockholm
Färdtjänsten är särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Rättigheten att få färdtjänst regleras i färdtjänstlagen. Det är en trafiklag för personer som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad