Långt kvar innan Sverige uppfyller EUs krav på tillgänglighet

Funka har på uppdrag av regeringens Användningsforum genomfört en lägesanalys av hur tjänster på offentliga webbplatser uppfyller WCAG 2.0 nivå AA. Detta för att regeringen ska kunna bedöma hur Sverige ligger till i förhållande till de krav som ställs i EU-kommissionens förslag till direktiv om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser 2012/0240 (COD).

Användningsforums logotype- Ingen av de tjänster vi testat klarar ens de 10 stickprov vi genomfört, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka. Det är sämre än vi trodde.

Den tjänst som lyckades bäst klarade 70 % av testerna, den som lyckades sämst bara 10 %. Snittet ligger på 47 %. Det återstår alltså en hel del arbete innan offentlig sektor i Sveriges uppfyller kraven i förslaget till direktiv. Inom ramen för uppdraget har även en översiktlig beräkning gjorts av hur mycket det skulle kosta att åtgärda bristerna. Enbart någon enstaka tjänst skulle kräva total ombyggnad, många skulle behöva gå igenom struktur, koncept, form och teknik, medan andra skulle kunna komma långt med bättre kravarbete och efterkontroll. 

Syftet med lägesanalysen är att få en bild av hur det ser ut i dagsläget för att den svenska regeringen ska kunna ta ställning till konsekvenserna för Sverige om direktivet implementeras. Rapporten presenterades för granskade myndigheter vid ett seminarium i Stockholm den 18 oktober och går även att ladda ner från Användningsforums webbplats.

Om du har frågor kring undersökningen eller förslaget till direktiv är du välkommen att kontakta Susanna Laurin, telefon 08-555 770 61, e-post susanna.laurin@funkanu.se eller Andreas Cederbom, telefon 08-555 770 64, e-post andreas.cederbom@funkanu.se.

Rapporten om nuläget i Sverige på Användningsforums webbplats, öppnas i nytt fönster

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad