Deloitte

Deloittes webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Deloitte
Funka har genomfört en bearbetning av textmaterial åt Deloitte.

Kort om Deloitte
Deloitte är ett av världens ledande revisions- och konsultföretag. Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision,  redovisning,  riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, business consulting, finansiell rapportering, och ekonomi- och administrativa stödtjänster.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad