FAO, FNs organisation för mat- och jordbruksfrågor i Norden

FNs organisation för mat- och jordbruksfrågor i Nordens webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för FAO, FNs organisation för mat- och jordbruksfrågor i Norden
Funka har byggt en webbplats på Funka Editor och gett stöd vad gäller struktur, form och teknik.

Kort om FAO, FNs organisation för mat- och jordbruksfrågor i Norden
FNs organisation för mat- och jordbruksfrågor i Norden (FAO) är det äldsta av FN:s fackorgan (grundades redan år 1945). Dess uppgift är att motarbeta fattigdom och svält samt främja livsmedelssäkerhet och livsmedelsproduktion i världen. Arbetet FAO utför rör jordbruk, skogsbruk och fiske i första hand, men i tillämpliga delar är man rådgivningsorgan i hälso- och handelsfrågor.

Produkter kunden valt hos Funka:

  • Utbildningar
  • Stöd och Granskning
    • Stöd under produktion
  • Webbproduktion

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad