Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Formas webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Funka har fått i uppdrag att genomföra en expertgranskning av Formas webbplats samt hjälpa till att göra en förstudie av nytt intranät.

Kort om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad