HSO i Stockholms län

HSO i Stockholms läns webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för HSO i Stockholms län
Funka genomför en expertgranskning av föreningens webbplats.

Funka har utbildat ledamöter i kommunala handikappråd (KHR) om Plan och bygglagen så att de kan bli fullfjädrade studiecirkelledare i studiecirklar om påverkansarbete för HSO Stockholms län i samarbete med ABF. Dessutom har vi redan utbildat etablerade studiecirkelledare från ABF på uppdrag av HSO i Stockholms län.

Kort om HSO i Stockholms län
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO i Stockholms län har 41 medlemsorganisationer. HSO:s styrelse och stämma tillsätter mer eller mindre tillfällige grupper för olika uppgifter. HSO samverkar med en rad myndigheter och organisationer för att personer med funktionsnedsättning skall uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället. HSO tar även fram förslag på ledamöter från medlemsorganisationerna som ska sitta i de lokala handikappråden i kommunerna.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad