Hafslund, Norge

Hafslunds webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Hafslund
Funka har fått i uppdrag att hålla en introduktionsutbildning i tillgänglighet samt utbildning med teknisk fördjupning för det norska kraftbolaget Hafslund. Utbildningen omfattar allt från de generella kraven till teknisk tillgänglighet samt hur personer med speciella behov surfar både med och utan hjälpmedel. Dessutom ingår praktiskt arbete med att skriva korrekt kod.

Hafslund har för avsikt att göra sin webbplats tillgänglig för alla användare och ser detta som en bra start på arbetet med att skapa bättre tillgänglighet för alla.

Kort om Hafslund
Hafslund AS är ett norskt företag och ett av de största börsnoterade kraftbolagen i Norden. Hafslund äger Norges största distributionsnät och är en stor producent av förnybar energi. Hafslund är också en stor leverantör av telekomtjänster, och en av huvudägarna i solenergibolaget REC.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad