Handikappforskning i Väst

Handikappforskning i Västs webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Handikappforskning i Väst
Funka har utvecklat Handikappforskning i Västs webbplats på Funka Editor med höga krav på tillgänglighet.

Kort om Handikappforskning i Väst
Handikappforskning i Väst är en förening som arbetar för att forskning kring funktionshinder ska ske utifrån brukarnas behov och tillsammans med brukarna. Föreningen utgör en mötesplats där forskare, brukare och verksamhet/personal träffas för kunskapsutbyte och kunskapsbildning inom handikappforskning.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad