Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndighetens webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten deltar på Funkas Tillgänglighetsdagar.

Funka genomför en skrivutbildning för Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten deltar i Funkas utbildning Kommunikation och bemötande.

Funka har fått i uppdrag att ge stöd under produktion av ny webbplats. Funka hjälper bland annat till att granska prototyp.

Kort om Kronofogdemyndigheten
Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med Kronofogdens verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad