Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmlands webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för landstinget Sörmland
Funka anordnar en inspirationsföreläsning om digital- och fysisk tillgänglighet samt hjälpmedelsdemonstration för landstinget Sörmland.

Landstinget Sörmland deltar i Funkas öppna utbildning: Tillgänglighet grund.

Funka hjälper Landstinget Sörmland med struktur till intranät.

Landstinget Sörmland har gjort sin webbplats mer tillgänglig genom att ansluta sig till det uppläsande hjälpmedlet Talande Webb.

Sörmlands museum, som är ett verksamhetsområde under Landstinget i Sörmland, har valt Funka för att bygga sin nya webbplats på EPiServer med höga krav på tillgänglighet. Funka har levererat allt från struktur och koncept till form och teknik.

Funka har utvecklat Sörmlands Musik och Teaters webbplats på EPiServer med höga krav på tillgänglighet. Funka har varit helhetsleverantör och står för allt från idé, koncept, struktur, design och funktionalitet.

Kort om landstinget Sörmland
Landstinget Sörmland arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, habiliterings- och hjälpmedelsfrågor samt kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad