Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmlands webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland har gett Funka i uppdrag att leverera tillgängliga prototyper och mallar.

Kort om landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland är landsting för de knappt 274 000 invånarna i Värmlands län. Landsting är i Sverige en sekundärkommun som har hand om den kommunala självstyrelsen i ett län och ansvarar främst för hälso- och sjukvård. Landstinget leds av en folkvald församling, landstingsfullmäktige.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad