Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrättens webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten deltar på Funkas Tillgänglighetsdagar.

Patentbesvärsrätten deltar på Funkas introduktionsutbildning om webbtillgänglighet.

Kort om Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad