Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Pensionsmyndigheten
Funka hjälper till med design av Pensionsmyndighetens intranät.

Funka genomför användartester av interna system.

Pensionsmyndigheten deltar på Funkas Tillgänglighetsdagar.

Pensionsmyndigheten deltar på Funkas utbildning Publicera tillgängligt. 

Kort om Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten informerar om och administrerar den allmänna pensionen och de tillhörande pensionsförmånerna.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad