Riksutställningar

Riksutställningars webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Riksutställningar
Funka genomför en analys av strukturen på Riksutställningars webbplats.

Funka har tidigare genomfört revision av Riksutställningars webbplats.

Funka har tidigare utbildat personal på Riksutställningar i grundläggande tillgänglighet.

Kort om Riksutställningar
Riksutställningar är en myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att producera, förmedla och arrangera turnerande utställningar (vandringsutställningar) i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen. Myndigheten startade som försöksverksamhet i mitten av 1960-talet och verkar än idag.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad