SIPU International

SIPU Internationals webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för SIPU International
Funka ger råd kring användbarhet och bygger en ny webbplats åt Fiscalia General de la Republica i El Salvador, vilket motsvaras av Riksåklagarämbetet i Sverige. Det är vår första installation i Sydamerika och ett mycket spännande projekt.

Funka på uppdrag i El Salvador

Funkas användbarhetsexpert Andreas Melin och utvecklare Christer Janzon medverkar på uppdrag av SIPU International i det Sida-finansierade projektet för Fiscalia General de la Republica, FGR i El salvador. FGR motsvaras av Riksåklagarämbetet i Sverige. Uppdraget går ut på att fungera som mentor och metodstöd för IT-enheten på FGR i deras arbete med att ta fram IT-stöd för brottsanmälan, brottsutredning och åtal samt att installera en ny webbplats på öppen källkod med publiceringsverktyget Plone.

Idag är brottsligheten i El Salvador hög och anmälan om brott görs direkt till FGR alltså inte till polisen som vi är vana vid att göra i Sverige. Detta är en omständlig och papperskrävande process som FGR arbetar med att modernisera. Moderniseringen går ut på att skapa system som stödjer processen från brottsanmälan, brottsutredning till åtal. Systemet skall göra det möjligt för brottsoffer att följa sina egna ärenden och för FGR att följa polisens utredningsarbete. Förhoppningsvis kommer den ökade insynen i polisarbetet medföra positiva effekter i form av minskad korruption och snabbare handläggningstider.

Andreas går igenom grundläggande metoder för användbarhetsarbete och är med när IT-avdelningen genomför användartester med mera. Christer Janzon bygger upp och installerar den nya webbplatsen och visar på fördelarna med att använda ett publiceringsverktyg för att hantera intern och extern information. Idag finns väl fungerande program utan licensavgifter. ”Det är ett oerhört spännande uppdrag och jag ser fram emot att få fortsätta projektet”, säger Andreas.” Det är utvecklande att se hur användande av IT-system skiljer sig mellan olika kulturer och länder. Det finns stora potentialer för IT-användning i El Salvador samtidigt som det här är viktigare än någonsin att inte glömma bort användarna. De flesta användarna här har betydligt mindre vana av arbete med datorer eller av kontakt med Internet än vi har i Sverige. Utvecklingen går dock snabbt, på kort tid har antalet Internetcaféer i de större städerna i El Salvador ökat snabbt. Även i mindre byar finns det ofta tillgång till Internet på något ställe för allmänheten. Däremot är det mycket ovanligt med internetuppkoppling i hemmen än så länge. Denna skillnad i utveckling av IT i El Salvador ställer stora krav på projektet och hur det väljer att utforma sina IT-stöd. Många användare kanske kommer i kontakt med en dator och Internet för första gången i samband med brottsanmälan, en situation som är svår och obehaglig för många. Användbarhet ses därför som en nyckelkompetens i projektet.” 

Kort om SIPU International
SIPU International är en utbildnings- och konsultorganisation som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer i Sverige och utomlands. SIPU har 30 heltidsarbetande konsulter och utbildare fördelade på fem bolag. Ytterligare ett stort antal experter arbetar för gruppen i olika program och projekt.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad