Stockholms Stads bostadsförmedling

Stockholms Stads bostadsförmedling webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Stockholms Stads bostadsförmedling
Stockholms Stads bostadsförmedling har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Funka bygger om startsidan för att förbättra tillgängligheten. Funka har granskat och säkrat tillgängligheten i prototyper och  mallar.

Kort om Stockholms Stads bostadsförmedling
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB är ett kommunalt bolag ägt av Stockholms stad. Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyreslägenheter inom Stockholms stad, men också i kranskommunerna. Bostadsförmedlingen förmedlar endast lägenheter med förstahandskontrakt samt enstaka korttidskontrakt.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad