Svensk Handel

Svensk Handel webbplats. SkärmbildSvensk Handel är en intresseorganisation för handelsföretag som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Organisationen består av 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 250 000 anställda på över 20 000 arbetsplatser. Svensk Handel är medlem i Svenskt Näringsliv.

Funka har fått i uppdrag att utveckla en tillgänglig webbenkät för att undersöka vad besökarna tycker om webbplatsen.

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad