Svenska Institutet

Svenska Institutets webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Svenska Institutet
Svenska Institutet deltar i Funkas utbildning Publicera tillgängligt.

Funka hjälper till med att upprätta en handlingsplan för tillgänglighet.

Kort om Svenska Institutet
Svenska institutet (SI) är en myndighet under Utrikesdepartementet som grundades år 1945. SI har i uppgift att öka omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap främjas samarbeten och långsiktiga relationer med andra länder.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad