Webdagene, Norge

Webdagenes webbplats. SkärmbildFunkas uppdrag för Webdagene
13-16 september pågår Webdagene 2011 i Oslo och i år finns Funka med i panelen om tillgänglighet. Paneldebatten om tillgänglighet handlar bland annat om lagstiftningen och i vilken grad den kan göra praktisk nytta för slutanvändarna.
 
Det är Funkas VD Susanna Laurin som tillsammans med representanter från myndigheter, funktionsnedsatta och IT-branschen debatterar diskrimineringslagstiftningen, tillgänglighet och slutanvändarnas behov.

Kort om Webdagene
Webdagene är en av Norges viktigste webbkonferanser.

Produkter kunden valt hos Funka:

Funkas Tillgänglighetsdagar logotype

Kontakt

En telefon. Foto

Växel: 08 555 770 60

E-post: kontakt@funkanu.se

Övrig kontaktinformation

Karta och vägbeskrivning

Nyhetsbrev

Ett par glasögon som ligger på en tidning. Foto

Gratis tips om tillgänglighet och användbarhet varje månad.

Prenumerera på Uppdaterad

Tidigare nummer av Uppdaterad