Funka Nu, tillbaka till startsidan

Funka översätter WCAG 2.0 till svenska

Funka har fått uppdrag av W3C

Funka har fått i uppdrag av W3C att göra en auktoriserad översättning av WCAG 2.0 till svenska. Vi har samarbetat med ett antal framstående experter inom språk och dataterminologi och allmänheten har också bjudits in att kommentera arbetet, i överensstämmelse med W3Cs metodik.

Observera att Funkas uppdrag är att översätta riktlinjerna. Det kommer alltså inte att ske någon tolkning eller bedömning av enskilda punkters relevans i denna process. Om du har åsikter om W3Cs arbete eller riktlinjernas innehåll ska du vända dig direkt till W3C.

Logga in på webbplatsen


Om du loggar in kommer cookies att användas

För ytterligare information om översättningsarbetet, vänligen kontakta

Susanna Laurin på susanna.laurin@funkanu.se eller 08-555 770 61